INSTALLEREN nieuwe BEVERS

Je bent nog zo klein. Stiekem ben je over een paar minuten wat groter geworden. Bever zijn is namelijk heel wat, zeker als het officieel wordt! Je hoort bij de groep, je bent een echte bever geworden…… Maar daar moet je wel wat voor doen…..

Installeren bij de bevers is een officieel scouting moment waarbij je de beverwet moet kennen, voor de groep moet staan, je hand op de vlag moet leggen, belangrijke woorden van de beverleiding moet nazeggen en tenslotte je beverinsigne in handen krijgt om op je beverblouse voor eeuwig vast te leggen.

Sommige kinderen vinden het geweldig om de installatie te ondergaan, anderen vinden het spannend. Beide is goed en als het nodig is vraag je bijvoorbeeld gewoon je grote broer erbij. Leerzaam is de installatie zeker. Hoe lekker voelt het om ergens bij te horen, officieel opgenomen te worden in de bevergroep, allemaal gelijk te zijn ongeacht wie je bent. Het voelt een beetje als je eerste diploma binnen halen. Dit geldt niet alleen voor het kind maar ook voor de trotse ouders.

Al met al is de beverinstallatie een mooi en leerzaam moment!